Vintage Corona Four Typewriters Inc Portable Typewriter No 4

Vintage Corona Four Typewriters Inc Portable Typewriter No 4.

eBay