4 PACK Genuine Samsung DA97-17376B HAF-QIN/EXP REFRIGERATOR Water Filter US

1/2/3/4PC Samsung DA97-17376B HAF-QIN/EXP REFRIGERATOR Water Filter DA97-08006C. For Samsung Refrigerator Water Filter DA97-17376B, DA97-08006C, HAF-QIN, HAF-QIN/EXP. Suitable for: Refrigerator. Model: for Samsung DA97-17376B.

eBay