AMT Lennie Pond Chevy Malibu 1/25 Scale Model Kit AMT1352

eBay