Tandberg Alteia Plus Satellite Receiver

In good shape works good.

eBay