Smith-Corona Vintage Portable Typewriter Brown Tan w/ Case

eBay