Viewsat Xtreme VS2000 Free to Air (FTA) Satellite Receiver

eBay