Vintage travel iron, portable Soviet iron, Small electric iron, pocket iron

eBay