Matrox X.mio3 LP XMIO3L/4/100 PCI-E X4 5 Port SDI I/O Card

eBay