Hotpoint HDA2100HWW 24" White Full Console Dishwasher NOB #103802

eBay