Used CB 700 Metal Snare Drum

Used CB 700 Metal Snare Drum.

eBay