Lenovo Yoga 900-13ISK w/8GBMRAM, Intel i7-6500U/2.5Ghz 5B20K48435

eBay