Conair InfinitiPRO 0.75 Inch Nano Tourmaline Ceramic Curling Iron

The InfinitiPRO by Conair® 0.75 Inch Nano Tourmaline Ceramic Curling Iron is designed with a heat shield for maximum protection. • Nano Tourmaline Ceramic Technology • Powerful Ceramic Heater • Uniform Heat Recovery • Ultra-High Heat Levels –...

belk