Category

Books

Narrow By...

Showing results for "psychiatric nursing test bank"
Results 1 - 40 of 1500+

Psychiatric Nursing

$25.86
knetbooks.com Psychiatric Nursing
Free Shipping
/psychiatric-nursing/Q3hny6VOo5cez0V2KOX36Q==/info
knetbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Store not rated
Free Shipping
Psychiatric Nursing
More

Psychiatric Nursing

$26.12
eCampus.com Psychiatric Nursing
No Shipping Info
/psychiatric-nursing/_Aj8EsUX9AxNOqj8EO-MbA==/info
eCampus.com
IN_STOCK ( In stock )
Psychiatric Nursing
More

Psychiatric Nursing...

$34.63
eCampus.com Psychiatric Nursing Contemporary Practice
No Shipping Info
/psychiatric-nursing/5FMGDwVqLTI8xZ1VbKLV2Q==/info
eCampus.com
IN_STOCK ( In stock )
Psychiatric Nursing Contemporary Practice
More

Psychiatric Nursing...

$34.28
knetbooks.com Psychiatric Nursing Contemporary Practice
Free Shipping
/psychiatric-nursing/WVLcOppA4OlUuzjBJMqtnA==/info
knetbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Store not rated
Free Shipping
Psychiatric Nursing Contemporary Practice
More

Psychiatric Nursing;...

$25.11
eCampus.com Psychiatric Nursing; Contemporary Practice
No Shipping Info
/psychiatric-nursing/D34_QtR41yO7Xb6ACoCLjQ==/info
eCampus.com
IN_STOCK ( In stock )
Psychiatric Nursing; Contemporary Practice
More

Psychiatric Nursing- Clinical...

$45.94
knetbooks.com Psychiatric Nursing- Clinical Companion 2E
Free Shipping
/psychiatric/zDwW39Yqyn8MC7a0U8gDjA==/info
knetbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Store not rated
Free Shipping
Psychiatric Nursing-Clinical Companion 2E
More

Psychiatric Nursing-Prep-U...

$29.35
Textbooks.com Psychiatric Nursing-Prep-U Access - Boyd - 9781451148909 - 1451148909
Free Shipping
/psychiatric/hp3YO9zeo-2QV0jI3gI42A==/info
Textbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Free Shipping
9781451148909 - 1451148909 - Boyd - Lippincott Williams & Wilkins - 5TH 12 Edition
More

Psychiatric Nursing- Clinical...

$46.40
eCampus.com Psychiatric Nursing- Clinical Companion 2E
No Shipping Info
/psychiatric/c3rlVX18ZZoCzp_OO75kGg==/info
eCampus.com
IN_STOCK ( In stock )
Psychiatric Nursing-Clinical Companion 2E
More

Psychiatric Nursing Pageburst...

$38.79
knetbooks.com Psychiatric Nursing Pageburst on Kno Retail Access Card
Free Shipping
/psychiatric-nursing/zeUxq72NxQzDy5NZge6oiQ==/info
knetbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Store not rated
Free Shipping
Psychiatric Nursing Pageburst on Kno Retail Access Card
More

Psychiatric Nursing Pageburst...

$39.18
eCampus.com Psychiatric Nursing Pageburst on Kno Retail Access Card
No Shipping Info
/psychiatric-nursing/XSRxXR50vwHofwaXQpxAJg==/info
eCampus.com
IN_STOCK ( In stock )
Psychiatric Nursing Pageburst on Kno Retail Access Card
More

Psychiatric Mental Health...

$44.33
knetbooks.com Psychiatric Mental Health Nursing, 8th Ed. +Psychiatric Nursing, 9th Ed.
Free Shipping
/psychiatric-mental-health/ZnGIufJdSVxcNus4IOgE_A==/info
knetbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Store not rated
Free Shipping
Psychiatric Mental Health Nursing, 8th Ed. +Psychiatric Nursing, 9th Ed.
More

Psychiatric Nursing - Keltner...

$82.27
Textbooks.com Psychiatric Nursing - Keltner - 9780323185790 - 0323185797
Free Shipping
/psychiatric-nursing/Ig8HGPoiX3HqtRFoZ_HKHA==/info
Textbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Free Shipping
9780323185790 - 0323185797 - Keltner - Elsevier Science - 7TH 15 Edition
More

Psychiatric Mental Health...

$44.78
eCampus.com Psychiatric Mental Health Nursing, 8th Ed. +Psychiatric Nursing, 9th Ed.
No Shipping Info
/psychiatric-mental-health/SV1zMttxYaSmXImIvLKOAQ==/info
eCampus.com
IN_STOCK ( In stock )
Psychiatric Mental Health Nursing, 8th Ed. +Psychiatric Nursing, 9th Ed.
More

Psychiatric Nursing Pageburst...

$38.79
knetbooks.com Psychiatric Nursing Pageburst on Vitalsource Retail Access Card
Free Shipping
/psychiatric-nursing/qvQEQkB1YSbGhbPxEq0-TA==/info
knetbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Store not rated
Free Shipping
Psychiatric Nursing Pageburst on Vitalsource Retail Access Card
More

Psychiatric Nursing Pageburst...

$39.18
eCampus.com Psychiatric Nursing Pageburst on Vitalsource Retail Access Card
No Shipping Info
/psychiatric-nursing/QHGoE1sFZ6_b6hm6Smr38w==/info
eCampus.com
IN_STOCK ( In stock )
Psychiatric Nursing Pageburst on Vitalsource Retail Access Card
More

Psychotherapy for the...

$47.52
knetbooks.com Psychotherapy for the Advanced Practice Psychiatric Nurse: A How-to Guide for Evidence- Based Practice
Free Shipping
/psychotherapy-for-the/Ynm-69d_spE0jffK8Q4fuw==/info
knetbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Store not rated
Free Shipping
Psychotherapy for the Advanced Practice Psychiatric Nurse: A How-to Guide for Evidence- Based Practice
More

Psychotherapy for the...

$48.00
eCampus.com Psychotherapy for the Advanced Practice Psychiatric Nurse: A How-to Guide for Evidence- Based Practice
No Shipping Info
/psychotherapy-for-the/I5KQTRa4_-2Q33otntRR4A==/info
eCampus.com
IN_STOCK ( In stock )
Psychotherapy for the Advanced Practice Psychiatric Nurse: A How-to Guide for Evidence- Based Practice
More

Psychiatric Nursing - Norman...

$29.39
Textbooks.com Psychiatric Nursing - Norman L. Keltner - 9780323069519 - 0323069517
Free Shipping
/psychiatric-nursing/6gcmPEaETyun3nBL12okmw==/info
Textbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Free Shipping
9780323069519 - 0323069517 - Norman L. Keltner - Elsevier Science - 6TH 11 Edition
More

Essentials of Psychiatric...

$42.75
knetbooks.com Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing, 6th Ed + Psychiatric Nursing, 9th Ed.
Free Shipping
/essentials-of-psychiatric/c-Tko7HXJHIPcRuTIKklbQ==/info
knetbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Store not rated
Free Shipping
Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing, 6th Ed + Psychiatric Nursing, 9th Ed.
More

Essentials of Psychiatric...

$43.18
eCampus.com Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing, 6th Ed + Psychiatric Nursing, 9th Ed.
No Shipping Info
/essentials-of-psychiatric/moW8FZ-ZnhhFRlJi6yt1Dg==/info
eCampus.com
IN_STOCK ( In stock )
Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing, 6th Ed + Psychiatric Nursing, 9th Ed.
More

Psychiatric Nursing for...

$90.63
Textbooks.com Psychiatric Nursing for Canadian Pract - Austin - 9781451190878 - 1451190875
Free Shipping
/psychiatric-nursing-for/_2yaB1G96V10H95w9xaNGA==/info
Textbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Free Shipping
9781451190878 - 1451190875 - Austin - Lippincott Williams & Wilkins - 3RD 15 Edition
More

Essential of Psychiatric...

$28.26
knetbooks.com Essential of Psychiatric Mental Health Nursing, 6th Ed. + Nursing Diagnosis in Psychiatric Nursing
Free Shipping
/essential-of-psychiatric/WfqS3yZtv_rskALYnERNKg==/info
knetbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Store not rated
Free Shipping
Essential of Psychiatric Mental Health Nursing, 6th Ed. + Nursing Diagnosis in Psychiatric Nursing
More

Essential of Psychiatric...

$28.55
eCampus.com Essential of Psychiatric Mental Health Nursing, 6th Ed. + Nursing Diagnosis in Psychiatric Nursing
No Shipping Info
/essential-of-psychiatric/baA3AVhqJvp2_hAuj-zjxQ==/info
eCampus.com
IN_STOCK ( In stock )
Essential of Psychiatric Mental Health Nursing, 6th Ed. + Nursing Diagnosis in Psychiatric Nursing
More

Lippincott CoursePoint for...

$47.52
knetbooks.com Lippincott CoursePoint for Boyd's Psychiatric Nursing Contemporary Practice
Free Shipping
/lippincott-coursepoint/j6JbIrTXWoxLma3Y3XC0Fg==/info
knetbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Store not rated
Free Shipping
Lippincott CoursePoint for Boyd's Psychiatric Nursing Contemporary Practice
More

Lippincott CoursePoint for...

$48.00
eCampus.com Lippincott CoursePoint for Boyd's Psychiatric Nursing Contemporary Practice
No Shipping Info
/lippincott-coursepoint/I8FrWzDxuatEMZO31k5dQw==/info
eCampus.com
IN_STOCK ( In stock )
Lippincott CoursePoint for Boyd's Psychiatric Nursing Contemporary Practice
More

Psychiatric Nursing :...

$32.10
Textbooks.com Psychiatric Nursing : Contemporary Practice - Mary Ann Boyd - 9781605477275 - 1605477273
Free Shipping
/psychiatric-nursing/_6KO81tj-iPZSzGCkZD5NQ==/info
Textbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Free Shipping
9781605477275 - 1605477273 - Mary Ann Boyd - Lippincott Williams & Wilkins - 5TH 12 Edition
More

Psychiatric Nursing...

$16.70
Textbook Head Psychiatric Nursing Contemporary Practice 0781791693 Boyd PhD
+ $3.39 shipping
/psychiatric-nursing/0qbCE9erVVBIlpmwec5x5A==/info
Textbook Head
IN_STOCK ( In stock )
Store not rated
Boyd PhD DNS RN PMHCNS-BC, Mary Ann
More

Psychiatric Nursing Care...

$30.98
Textbooks.com Psychiatric Nursing Care Plans -With CD - Katherine M. Fortinash - 9780323039819 - 0323039812
Free Shipping
/psychiatric-nursing-care/b_TkESAi0nfzV9Mac_QDvQ==/info
Textbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Free Shipping
9780323039819 - 0323039812 - Katherine M. Fortinash - Elsevier Science - 5TH 07 Edition
More

Inpatient Psychiatric Nursing...

$27.50
Textbooks.com Inpatient Psychiatric Nursing - Linda Damon - 9780826109712 - 0826109713
Free Shipping
/inpatient-psychiatric/nBd_BQ59-jdeLWYZVTkblw==/info
Textbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Free Shipping
9780826109712 - 0826109713 - Linda Damon - Springer Publishing Co. - 12 Edition
More

Psychiatric Nursing

$12.75
knetbooks.com Psychiatric Nursing
Free Shipping
/psychiatric-nursing/EKTnJL7S4ZFBzVgXSaXBAQ==/info
knetbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Store not rated
Free Shipping
Psychiatric Nursing
More

Psychotherapy for the...

$84.00
Textbooks.com Psychotherapy for the Advanced Practice Psychiatric Nurse - Kathleen Wheeler - 9780826110008 - 0826110002
Free Shipping
/psychotherapy-for-the/JoIeC2bZRHXr6HxY-PWqZg==/info
Textbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Free Shipping
9780826110008 - 0826110002 - Kathleen Wheeler - Springer Publishing Co. - 2ND 14 Edition
More

Psychiatric Nursing...

$10.00
knetbooks.com Psychiatric Nursing Contemporary Practice
Free Shipping
/psychiatric-nursing/D7DF5_2aL_6japyOxxWcHA==/info
knetbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Store not rated
Free Shipping
Psychiatric Nursing Contemporary Practice
More

Psychiatric Nursing...

$16.70
Textbook Head Psychiatric Nursing Contemporary Practice 9780781791694 Boyd PhD
+ $3.39 shipping
/psychiatric-nursing/Jb9z8qVKzPSiPQSWG_tc_Q==/info
Textbook Head
IN_STOCK ( In stock )
Store not rated
Boyd PhD DNS RN PMHCNS-BC, Mary Ann
More

Psychiatric Nursing...

$4.99
eCampus.com Psychiatric Nursing Contemporary Practice
No Shipping Info
/psychiatric-nursing/ZtJ3MRwymVb3lvr3nFkW7Q==/info
eCampus.com
IN_STOCK ( In stock )
Psychiatric Nursing Contemporary Practice
More

Psychiatric Nursing...

$10.00
knetbooks.com Psychiatric Nursing Contemporary Practice
Free Shipping
/psychiatric-nursing/nxml_VHxMAnOM_gLKxp7lg==/info
knetbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Store not rated
Free Shipping
Psychiatric Nursing Contemporary Practice
More

Psychiatric Nursing:...

$4.99
eCampus.com Psychiatric Nursing: Contemporary Practice
No Shipping Info
/psychiatric-nursing/coIx234oqNHPFqPQvpWLDA==/info
eCampus.com
IN_STOCK ( In stock )
Psychiatric Nursing: Contemporary Practice
More

Psychiatric Nursing:...

$10.00
knetbooks.com Psychiatric Nursing: Contemporary Practice
Free Shipping
/psychiatric-nursing/scntonld5IOYHLJ5y0jGXA==/info
knetbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Store not rated
Free Shipping
Psychiatric Nursing: Contemporary Practice
More

Lippincott's Manual of...

$32.63
Textbooks.com Lippincott's Manual of Psychiatric Nursing Care Plans-With Access - Judith M. Schultz - 9781609136949 - 1609136942
Free Shipping
/lippincotts-manual-of/8VO2hh7h9UYQFldlpJwm3w==/info
Textbooks.com
IN_STOCK ( In stock )
Free Shipping
9781609136949 - 1609136942 - Judith M. Schultz - Lippincott Williams & Wilkins - 9TH 13 Edition
More

Psychiatric Nursing...

$4.99
eCampus.com Psychiatric Nursing Contemporary Practice
No Shipping Info
/psychiatric-nursing/pCRRT5vkxZiiXsVTZnVdSA==/info
eCampus.com
IN_STOCK ( In stock )
Psychiatric Nursing Contemporary Practice
More
Certain supplemental information provided by Muze Logo
© 1948-2015 Muze, Inc. All rights reserved. For personal use only.
Book covers reprinted by permission of barnesandnoble.com llc.
All trademarks are the properties of their respective owners.

Prices are provided by the merchants. We assume no responsibility for accuracy of price information provided by merchants. Please alert us to any pricing discrepancies and we will alert the merchant. Sales taxes are estimated at the zip code level. Shipping costs are estimates. Please check store for exact shipping costs. To learn more about why certain stores are listed on the site, click here

Product specifications are obtained from third parties, and while we make every effort to assure the accuracy of product information, we do not assume any liability for inaccuracies. Store ratings and product reviews are written and submitted by online shoppers to assist you as you shop. They do not reflect our opinions. We take no responsibility for the content of ratings and reviews submitted by users.

Copyright © 2000-2015 eBay Inc. All Rights Reserved

http://img.shoppingshadow.com/jfe/JavaFrontEnd-fe143.sp14-28392
http://img.shoppingshadow.com/jfe/JavaFrontEnd-fe143.sp14-28392